Kvalita


Kvalitativní zkoušky a kontroly se u jednotlivých druhů výrobků řídí tím, k jakému účelu má být výrobek ve své další existenci používán. Tyto zkoušky a kontroly se provádějí příslušně podle daných norem a podrobných interních předpisů.

Laboratoře


Firemní laboratoře kvality prověřují téměř veškerý materiál, který vstupuje do finálního výrobku.
Zkušební metodika vychází z platných ISO norem vztahujících se k problematice textilu a firemních předpisů vycházejících z dlouholetých zkušeností a požadavků zákazníka.
Zjištěné parametry musí odpovídat technickým listům zkoušeného materiálu nebo smluvně dohodnutým kritériím.

Na začátku výrobního procesu před vstupem na pletárnu jsou kontrolovány standardní parametry dodané příze, následně je prováděna kontrola nastavení pletárenských strojů na režném úpletu.
Další oddělení laboratoře prověřuje produkci firemní barevny, smluvních tiskáren a nakoupené materiály jako jsou např. úplety jiných výrobců EU, krajky, pruženky, knoflíky, atd.
Laboratoře jsou plně klimatizované, odebrané vzorky se 24 hodin klimatizují v předepsaném ovzduší v souladu s platnou normou.
Do laboratoře je odevzdán vzorek reprezentující konkrétní materiál, na kterém se po klimatizaci prověřují požadované parametry související s funkčností následného hotového výrobku nebo  parametry, které jsou klasifikovány jako alergeny vzhledem k lidskému zdraví.
Nejdůležitějšími kontrolovanými parametry jsou např. odstín (zaměřuje se přístrojem Datacolor ke spektrálním křivkám příslušného odstínu, provádí se také vizuální kontrola vybarvení), gramáž, pevnost, stálobarevnost v praní při teplotách praní na 95, 60, 40 a 30°C), stálobarevnost v lidském potu a  v dětských slinách, elasticita jednotlivých materiálů, tam kde je zapracován elastan (Lycra), srážlivost do délky a do šířky při stejných teplotách praní jako u zkoušky na stálobarevnost.
 
V chemické oblasti se převážně prověřuje pH materiálu, který se musí pohybovat ve stanoveném rozmezí, aby se co nejvíce blížil pH lidské pokožky( pH 5,5) a aby konečný výrobek nevyvolával u spotřebitele alergickou reakci. Stejně tak se prověřuje obsah těžkých kovů, které jsou klasifikovány jako nejčastější alergeny, měď, nikl, chrom, olovo a formaldehyd.

Pro uvolnění do výroby finálního zboží musí všechna nastavení splňovat požadavky ekologické normy pro textilie „Oeko-Tex® Standard 100“
 
Vstupní kontrola příze zahrnuje kontrolu parametrů příze, jako jsou např. tažnosti, pevnosti, jemnost, zákrut, stejnoměrnost, otěr a jiné.
U upravených úpletů, pomocných a balicích materiálů se zjišťují hodnoty jako šíře, gramáž, srážlivost, protažení do šířky a do délky, žmolkování, pevnost v průtlaku, stálobarevnost, stálost v otěru a další.


 
Porovnání barevného odstínu s předlohou se provádí pomocí přístroje Datacolor, případně se vyhodnocení barevných odchylek prověřuje ještě vizuálně.

V oblasti chemických zkoušek jsou zkoumány parametry jako obsah formaldehydu, hodnota pH vodného výluhu kontrolovaného materiálu, obsah těžkých kovů, stálosti ve slinách, spektrální analýza organických látek a testy nežádoucího žloutnutí materiálu.
Chemické zkoušky se provádějí v rámci certifikace podle ekologického systému pro textílie „Oeko-Tex® Standard 100“.
Zajišťována je také kontrola jakosti provozní vody na úpravně vody pro provoz kotelny a provoz barevny, a rovněž kontrola vypouštěných odpadních vod.