Kvalita


Kvalitativní zkoušky a kontroly se u jednotlivých druhů výrobků řídí tím, k jakému účelu má být výrobek ve své další existenci používán. Tyto zkoušky a kontroly se provádějí příslušně podle daných norem a podrobných interních předpisů.
Kontrolní výsledky ze všech fází zpracování se evidují do interních databank a ukládají na centrálním serveru.
Četnost a druh jednotlivých zkoušek se stanovuje s ohledem na konkrétní úplet či výrobek a tato kritéria mohou být upravena podle individuálních přání a požadavků našich zákazníků.

Všechny laboratoře a úsek klasifikace upravených a režných úpletů pracují ve dvousměnném provozu.
Intenzívní spolupráce a bezprostřední vzájemná komunikace jednotlivých úseků zajišťuje hladký průběh kvalitativních procesů.
Velký důraz se přitom klade na rychlou a vzájemnou zpětnou vazbu mezi příslušným výrobním stupněm a kontrolou kvality.