Životní prostředí

Projekt 
Instalace FVE PLEAS v areálu Havlíčkův Brod 
CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0001819 je spolufinancován Evropskou unií.

 

Cílem projektu je instalace FVE bez akumulace elektrické energie pro vlastní spotřebu žadatele.
Za pomoci využití obnovitelných zdrojů dojde k optimalizaci zajištění elektrické energie pro podnikatelskou činnost.projektfve.png