Životní prostředí

Certifikace


Jsme hrdí, že PLEAS je držitelem prestižních certifikátů a ocenění, které potvrzují naše závazky k ochraně životního prostředí.
Mezi naše nejcennější certifikace patří certifikát Oeko-Tex STEP, který zaručuje, že naše výrobky jsou vyráběny s minimálním dopadem na životní prostředí a lidské zdraví.
Dále jsme certifikováni podle Higg Facility Environmental Module, což potvrzuje naše úsilí v oblasti udržitelného hospodaření a minimalizace ekologických dopadů naší výroby.
Certifikace ISO 14001 dále potvrzuje, že naše společnost splňuje nejvyšší mezinárodní standardy pro environmentální management.