Životní prostředí

BOZP


PLEAS klade bezpečnost a ochranu zdraví při práci na první místo.
Jsme pevně přesvědčeni, že naši zaměstnanci jsou naše nejcennější aktivum, a proto věnujeme zvláštní pozornost vytváření bezpečného a zdravého pracovního prostředí.
Naše iniciativy v oblasti BOZP nejen chrání naše zaměstnance před možnými riziky, ale také reflektují naši hlubokou provázanost s ochranou životního prostředí.
V rámci našeho závazku k udržitelnosti a odpovědnému podnikání pravidelně hodnotíme naše praktiky v souladu s environmentálními, sociálními a správními kritérii (ESG).