Životní prostředí

V PLEASU si uvědomujeme, jak důležité je chránit a udržovat naše životní prostředí pro budoucí generace.
Zavazujeme se k ekologicky odpovědným postupům a neustále hledáme inovativní způsoby, jak minimalizovat náš dopad na přírodu.

Vedení společnosti PLEAS se zavazuje k dalšímu rozvoji organizace, neustálému zlepšování a  naplňování požadavků právních předpisů.
Dlouhodobé cíle v oblasti strategie životního prostředí a ekologického přístupu se zakládají na třech zásadách mateřské společnosti Schiesser AG:
 
  •            Co možná nejvíce ekologické výroba
  •            Kontinuální optimalizace a procesní zlepšování
  •             Permanentní snižování náročnosti na energie a ostatních materiálů

Ve všech aspektech našeho provozu se snažíme používat udržitelné praktiky, včetně ekologicky šetrných materiálů nebo obalů, a zodpovědně nakládáme s vodou a energií.
Naši zaměstnanci jsou klíčem k našemu úspěchu, a proto jim poskytujeme školení v oblasti udržitelnosti a podporujeme jejich zapojení do ekologických iniciativ.