PLEAS s.r.o.

Společnost PLEAS s.r.o. zajišťuje ve vlastních provozech všechny výrobní činnosti na úseku pletárny, barevny a konfekce

Kontakt

Značka a společnost Pleas má své místo v srdci České republiky. A to nejen symbolicky, ale i geograficky.
Hlavním sídlem společnosti je Havlíčkův Brod v kraji Vysočina.

 

Hlavní sídlo


PLEAS s.r.o.
Havířská 144
580 01 Havlíčkův Brod
Česká Republika
Telefon      +420 569 463 111
Fax          +420 569 463 600
E-mail pleas@pleas.eu


Právní forma: společnost s ručeným omezeným, IČO: 609 162 65
Jednatelé: p. Gino Giovanni Salvato, p. Petr Nobst
Zápis do obchodního rejstříku v Hradci Králové C47951

 

Copyright a právní informace


Tyto webové stránky uveřejňuje společnost PLEAS s.r.o. Názvy PLEAS a pleas jsou registrované ochranné známky. Všechna práva vyhrazena. Texty, obrázky, fotografie, grafy, zvukové záznamy, animace a videozáznamy na webových stránkách firmy PLEAS s.r.o. podléhají ochraně podle autorského práva i podle ostatních zákonů na ochranu údajů. Informace v této internetové prezentaci byly vytvořeny velmi pečlivě. PLEAS s.r.o. však neručí za možné chyby. Stránky této internetové prezentace obsahují rovněž propojení na webové stránky, které na internetu provozují třetí strany. Společnost PLEAS s.r.o. vytvořila pouze odkaz na tyto webové stránky, nepřebírá však žádné záruky za jejich obsah.