Kvalita


Kvalitativní zkoušky a kontroly se u jednotlivých druhů výrobků řídí tím, k jakému účelu má být výrobek ve své další existenci používán. Tyto zkoušky a kontroly se provádějí příslušně podle daných norem a podrobných interních předpisů.

Klasifikace


Klasifikace úpletů se provádí vizuální kontrolou režných, upravených a nakupovaných úpletů na prohlížecích strojích. To umožňuje rychlou identifikaci příčin a minimalizaci případných vad úpletu.
Podíl kontrolovaných režných úpletů činí 25% z celkové výroby pletárny dle typu úpletu a požadavku zákazníka. Výběr klasifikačních metod prohlížení se řídí podle materiálového složení a druhu úpletu.

U režných úpletů se provádí kontrola nulové hodnoty. Zde se jedná o prověření šíře úpletu a jeho gramáže v režném stavu, jakož i o kontrolu jeho protažení na délku a na šířku po vyprání. Podle příslušných technologických předpisů je kontrolována také spotřeba příze na pletené očko a tím i kontrola seřízení pletacího stroje.

Vysoce elastické, na zpracování velmi náročné úplety se prohlížejí na klasifikačních strojích se synchronně poháněnými válci na vstupu i výstupu stroje, čímž nedochází k podélnému protažení materiálu a tím je zajištěno zachování parametrů úpletu, především jeho srážlivosti.
Všechny výsledky z klasifikace materiálu se vyhodnocují podle příslušného interního katalogu vad a ukládají se do jednotlivých databank za účelem provádění dalších statistických šetření a rozborů.