Konfekce

Základ konfekční výroby se tvoří na úseku Technické přípravy výroby.
V tomto úseku vznikají technické a technologické podklady, které slouží mnoha následným procesům, jako je plánování, kalkulace, řízení a výroba.

TPV


Na základě modelových náčrtů se vytvoří střihy a provede se jejich stupňování do příslušných velikostí. Tato konstrukce se provádí v systému CAD/CAM Lectra.

Následně se pomocí referenčních střihových poloh stanoví materiálové spotřeby, úkolové časy a technologické postupy, na jejichž základě se zhotovují první fotografické a prodejní vzorky.
Tyto vzorky slouží kromě prověření konstrukce střihu také k odsouhlasení a potvrzení ze strany zákazníka.

Normy materiálových spotřeb a zadání časových norem, stejně jako definice technologických procesů se evidují a udržují v systému ERP a jeho příslušných programech.

Úkolové časy se přitom počítají s ohledem na zpracovatelnost materiálů a způsob zpracování podle metodiky systému REFA. Na základě toho se také provádí vyúčtování úkolových mezd pracovníků

Ke zhotovení střihových poloh se používá modul Diamino od firmy Lectra.
Cílem je dosáhnout maximálního využití plochy úpletu a pracovat s co největším počtem vrstev. Takto vytvořené střihové polohy se pak automaticky přes datové rozhraní přenášejí přímo do stříhacích automatů.