Barevna

Barevna firmy Pleas s.r.o. patří se svým moderním vybavením k předním barevenským a upravárenským provozům ve střední Evropě.

Barvení


Veškerá kolorimetrická činnost je realizována pomocí spektrofotometru Datacolor s programy ColorTools a Colorite. Nové odstíny se napřed obarví v laboratoři na 2 zařízeních od firmy  Mathis.
Receptury výrobních partií – jejich dokumentace – jsou opatřeny čárovým kódem a barviva se navažují v programu DatacolorWeigh na přesné digitální váze.

Za účelem identifikace se jednotlivé úpletové balíky označují speciálními kupóny, které jsou odolné i v procesu barvení.

Výroba barevenských partií na jednotlivých barvicích aparátech je rozplánovaná a sledovaná přes centrální řídící stanici Then-Datacolor TDS, která současně zajišťuje správu dat a vizualizaci.
Díky tomu je možno velice rychle vyhodnocovat barvicí procesy a optimalizovat je, a to od obsazení a využití stroje přes nahrání dat příslušných barvicích programů až po analýzu skutečných dat jednotlivých výrobních operací.


Integrovaný ERP-systém M3 a systémy DATACOLOR a TDS jsou vzájemně propojeny přes síťová rozhraní.

Po každém obarvení se výsledek kontroluje a porovnává s referenčním vzorkem, dříve než je materiál propuštěn ke konečné úpravě.